Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní jídelna


PRACOVNICE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Hana Vršecká - vedoucí školní jídelny - tel: 778506819
Zdeňka Valentová, Alena Janská, Lenka Bečková - kuchařky


CENY STRAVNÉHO ve ŠJ při MŠ a ZŠ DOKSY

Vzhledem ke zvyšující se cenám potravin se v souladu s novelou (463/2011Sb.) vyhlášky č. 107/2005 Sb. mění s účinností od 1.9.2018 stravné, a to takto :

 

MŠ (3-6let) 

přesnídávka: 8,-

oběd: 18,-

svačina: 8,-
 

MŠ (7-10let) 

přesnídávka: 8,-

oběd: 25,-

svačina: 8,-
 

ZŠ (7-10let) 

oběd: 25,-
 

ZŠ (11-14let) 

oběd: 29,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováním na dobu příslušného školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují.

 

  • Stravné se vybírá nejpozději do 15.dne v měsíci, a to v době od 6.45 do 8.00 hod. !
  • Termín je vždy vyvěšen a je nutný dodržet ho i v případě nemoci dítěte !
  • Jiný termín je možný pouze po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ ( možno i telefonicky ) na tel. 311/320 517 nebo 728/055 539). Od  září 2012 je možno platit obědy přes školní účet.
  • Rovněž přihlášky a odhlášky stravy jsou možné pouze do 8.00 hod. (u vyučujícího nebo vedoucí ŠJ)

Novela vyhlášky je k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

 

Školní čip

 

Čip se půjčuje za nevratný poplatek 75,-Kč po dobu školní docházky. V případě ztráty nebo poškození je nutné si zapůjčit nový čip opět za 75,-Kč. Po ukončení školní docházky se zapůjčené čipy musí vrátit pí. Vršecké. Pokud ho chcete ponechat sourozenci, je nutnost tuto skutečnost nahlásit pí. Vršecké, jinak tyto čipy budou deaktivovány.